Առաջին ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Էլլա Գրիգորյան, 4-րդ դասարան
Ընտրությամբ խումբ- նկարչություն
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- օգտվում ենք
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- չենք օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
դաշնամուր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *