Առաջադրանքներ դասարանում և տանը կատարելու համար

1.Կետերը փոխարինի´ր  գ, կ կամ ք տառերով (գ-կ-ք —ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

Թարգմանել, հագուստ, կարգ, պարգևատրել, երգիչ, oգուտ, անեծք, սայթաքել, զորք, վարկաբեկել, գրկել, ձագուկ

2.Կետերը փոխարինի´ր  դ, տ կամ թ տառերով  (դ-տ-թ—ի ուղղագրությունը տե՛ս այստեղ): Շարքի  անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ. ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային. փարթամ:

3. 1-ին և 2-րդ շարքի բառերը գործածելով մի սիրուն պատմություն հորինի՛ր:

Հեղինակ։ Էլլա գրիգորյան

ԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՐԳ

կար չկար մի երգիչ։ Մի օր նա մտացեծ մի կարգային երգ սարգի անունն էլ դրեց “մարդ” այդ երգը որ երքեց թարգմանեց Անգլերեն։ Դա շատ մարդկային երգ էր նա փարթամ ճուղերի մասին էր։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *