Մաթեմատիկայի ստուգատես

1.Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հարյուրավորը՝ 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4։

1) 44324

2)4324

3) 44234

4)32444

2․Ո՞ր շարքի թվերն են դասավորված նվազման  կարգով:

1) 2466, 5159, 8427, 8436

2) 8427, 6436, 2466, 5159

3) 8427, 6436, 5159, 2466

4) 2466, 8427, 6436, 5159

3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք  30-ով, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:

1) կմեծանա 30 անգամ

2) կփոքրանա 30 անգամ

3) կփոքրանա 30-ով

4) կմեծանա 30-ով

4․ 7580 < 75*0 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ ամենամեծ թվանշան կարող ենք տեղադրել, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի։

1)5

2)9

3)8

4)3

5․ Գտի՛ր 35 թվի 5/7 մասը:

1) 57

2) 5

3)49

4) 25

6․ Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  4ժ30ր րոպեներով։

1) 126ր

2) 270ր

3) 430ր

4) 24030ր

7. Նկարում պատկերի ո՞ր մասն է ներկված կանաչ գույնով:

Captionless Image

1)6/12

2)12/6

3)6/6

4)1/6

8․ Քանի՞  գրամ է 7/100 կիլոգրամը։

1) 70

2) 7100

3) 700000

4) 17

9․Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը։

1) 9000

2)9999

3)10999

4)1

10․ Գտի՛ր  6534  թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 0

2) 34

3) 534

4) 4

11. Ըստ օրինաչափության գտի՛ր տրված հաջորդականության հաջորդ անդամը՝  2, 3, 5, 8, 13,___

21

12. Հաշվի՛ր  15 · (105 − 350 : 7) արտահայտության արժեքը։

825

13. AB հատվածի երկարությունը 21 սմ է, AC հատվածը՝ 7 սմ (տե՛ս նկարը) : Գտի՛ր CB հատվածի երկարությունը:

Captionless Image

14սմ

14. Տուփում կա 10 կանաչ, 5 դեղին և 5 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել տուփից, համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը կարմիր է։

16

15. Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը  33 դմ  է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։

11դմ

16. Այգում կա 45 ծառ։ Դրանց 3/5 մասը ծիրանենի է, իսկ մնացածը՝ դեղձենի։ Քանի՞ դեղձենի կա այգում։

45 : 5 = 9
9 x 3 = 27
45 – 27 = 18

17. Երեք իրար հաջորդող բնական կենտ թվերի գումարը 321  է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

105, 107, 109
321 : 3 = 107
107 – 2 = 105
107 + 2 = 109

Չորրորդ կանգառ

Զարկ՝ նախքան լողալը՝ 85

Զարկ՝ լողալուց հետո՝ 85

Լողավազանի երկարությունը՝  6 մ 75 սմ =   675սմ

Լողացել եմ՝  2×6 մ 75 սմ =    1350սմ   `  ճանապարհ 25 վրկ-ում

1վ-ում լողացել եմ ՝  54   ճանապարհ

1ր-ում կլողամ՝3240 ճանապարհ

1ժ-ում կլողամ՝ 194400 ճանապարհ

Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը քառակուսի

Պատկերի պարագիծը 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Պատկերի մակերեսը 10 x 10 = 100

Պատկերի անվանումը ուղղանկյուն

Պատկերի պարագիծը 7 + 10 + 7 + 10 = 34

Պատկերի մակերեսը 10 x 7 = 70

Պատկերի անվանումը եռանկյուն

Պատկերի պարագիծը 8 + 13 + 8 = 29

Պատկերի անվանումը հնգանկյուն

Պատկերի պարագիծը 8 + 9 + 7 + 9 + 8 = 41

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում

1․ Պատկերներից յուրաքանչյուրի նշված մասն արտահայտի՛ր թվերով։ 

1/9

1/3

1/6

2.  Հաշվի՛ր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից։ 

7 x 60 x 5 = 2100

172 x 2 x 5 = 1720

3. Հաշվի՛ր  օգտվելով գումարման զուգորդական հատկությունից։

700 + 630 + 70 = 1400

415 + 392 + 8 = 815

4. Համեմատի՛ր։ 

1/12 > 1/16

7/123 < 9/123

17/18 = 17/18

5․  Գտի՛ր թվի նշված մասը

35-ի 1/7 մասը 

5

426-ի 1/6 մասը 

71

6. Գտի՛ր այն թիվը, որի․ 

17 մասը 1/4 է

64

16 մասը 2/0 է

Սա սխալ է ընկեր Անի

19 մասը 2/2 է

19

7․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։ 

15սմ= 150 մմ

150կգ= 150000 գ

8.  12  միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Լծակավոր  կշեռքի ամնաքիչը  քանի՞  կշռումով  կարող ենք գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից։

3 կշ

Պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնական երրորդ շրջանի աշխատանքը

Մասնակցել եմ ամենամսյա մաթեմատիկական ֆլեշմոբերին։ Այո

Շղթա

Շղթան ամաչում էր բոլորից: «Ամո՜թ,-ինքն իրեն միտք էր անում նա,- ինձ ոչ ոք չի սիրում, բոլորն ատում են ինձ:  Ես հասկանում եմ: Մարդիկ սիրում են ազատությունը և ատում են կապանքները:
Մի մարդ է անցնում շղթայի մոտով: Նա վերցնում է շղթան, բարձրանում ծառը, նրա երկու ծայրեր կապում է ամենաամուր ճյուղին և ճոճանակ պատրաստում: Հիմա   այդ մարդու երեխաները ճոճվում են ճաճանակով, շղթան էլ երջանիկ է:

Որովհետև ես նրա նման ամաչկոտ եմ (անծանոթ բառ չկա ընկեր Քրիստինե)

Մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

2․ Թվերը դասավորիր

աճման կարգով․

1/143, 1/142, 1/24, 1/16, 1/14

3․ 8400լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի մասը և երկրորդի  մասը։ Ջրավազաններից որու՞մ ավելի շատ ջուր կա։ Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը։                           

8400 : 4 = 2100                                                                                                                          

8400 : 5 = 1680                                                                                                                                       

2100 – 1680 = 420                            

4․ Ջրավազանում կար 1250լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության մասը։ Որքա՞ն է այդ ջրավազանի տարողությամբ։                                              

1250 x 4 = 5000

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

4938 + 2142 = 7070

2014 = 3535 – 1521

6․ Ավտեմեքենան առաջին օրը գնաց 80կմ/ժ արագությամբ 5ժ, իսկ երկրորդ օրը՝ 85կմ/ժ արագությամբ 3ժ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։                                                                      

5 x 80 = 400                                                                                                                                    

85 x 3 = 255                                                                                                                                 

255 + 400 = 655

7․ Շախմատի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն ամիս խմբակին միանում է 1 տղա և 3 աղջիկ: Քանի՞ ամիս անց խմբակում տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի: 3

8․Ջրավազանում ջուր կարող է լցվել 2 խողովակներից: Առաջին խողովակով մեկ ժամում լցվում է 120լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 140լ: Քանի՞ լիտր ջուր կլցվի ջրավազանում 5 ժամվա ընթացքում, եթե խողովակները միաժամանակ բացվեն:                                                                                                                         

120 x 5 = 600                                                                                                                              

140 x 5 = 700                                                                                                                                

700 + 600 = 1300լ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր։

2․ Թվերը դասավորիր

նվազման կարգով

1/8, 1/9, 1/12, 1/16, 1/216, 1/220

3․ Մարդատար ավտոմեքենան 1 ժամում անցավ 240կմ երկարությամբ ճանապարհի մասը, իսկ բեռնատարը՝  մասը։ Ավտոմեքենաներից ո՞րն է 1 ժամում ավելի շատ ճանապարհ անցել։ Քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ դեռ պիտի անցնի նրանցից յուրաքանչյուրը։                                

240 : 3 = 80                                                                                                                                      

240 : 4 = 60                                                                                                                                   

1/3 >1/4                                                                                                                                   

240 – 80 = 160                                                                                                                                                            240 – 60 = 180

4․ Ջրավազանում կար 2400լ ջուր, որը կազմում է նրա տարողության  մասը։ Դեռ որքա՞ն ջուր կարելի է լցնել այդ ջրավազանը։                                   

2400 : 3 = 800                                                                                                                               

2400 – 800 = 1600

5․ Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը։

21021 = 18018 + 3003

40845 – 8507 = 32328

6․ Երբ Հայկն իր գումարից 150դրամ տվեց Արային և 250դրամ՝ Գագիկին, նրանց ունեցած գումարները հավասարվեցին։ Որքա՞ն դրամ ուներ տղաներից յուրաքանչյուրը, եթե նրանք միասին ունեին 2400դրամ։                                                                                                     2400 : 2 = 1200

1200 – 150 = 1050                                                                                                 

1200 – 250 = 950

Ուսումնական գարուն․ 4 դասարան

Սիրելի՛ սովորողներ, սկսվել է գարնանային ուսումնական արձակուրդը: Այն  հնարավորություն կտա ամրապնդել  ձեռք բերված գիտելիքները և լրացնել բացթողումները։

1.  418-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որպեսզի ստացված գումարը 10-ի բազմապատիկ լինի։ 

8-ով

2.  5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

336+1124

336+1009

336+25

7366-114

3. 1, 2, 5, 33, 28, 99, 405, 512, 777, 888, 1416, 1547, 5555, 15325, 152412 թվերից որո՞նք են զույգ, և որո՞նք կենտ։ 

զույգ – 2, 28, 512, 888, 1416, 152412

կենտ – 1, 5, 33, 99, 405, 777, 1547, 5555, 15325

4. Ընտրի՛ր այն թվերը, որոնք պատիկ են 2-ին։ 

124, 390, 2056, 278, 52, 260, 7,  6482, 3, 148, 472, 226, 648, 9624, 7830, 7892

124, 390, 2056, 278, 52, 260, 6482, 148, 472, 226, 648, 9624, 7830, 789, 2

5. Արտահայտի՛ր լիտրով:

2500մլ= 25

20020մլ= 20l 20ml

4050մլ= 40l 50ml

6. Հաշվի՛ր ավտոմեքենայի և գնացքի անցած ճանապարը 4 ժամում՝

իմանալով, որ ավտոմեքենան ընթացել է 70կմ/ժ արագությամբ, իսկ

գնացքը՝ 15կմ/ժ-ով ավելի արագ։

70 + 15 = 85

4 x 70 = 280

4 x 85 = 340

280 + 340 = 620

7. Զբոսաշրջիկը 3 ժ գնաց ավտոբուսով 80կմ/ժ արագությամբ,

այնուհետև 2ժ գնաց ձիով 10կմ/ժ արագությամբ։ Դրանից հետո նրան

մնաց անցնելու ևս 7կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել

զբոսաշրջիկը։

3 x 80 = 240

2 x 10 = 20

240 + 20 + 7 = 267

8. Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում 60կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարը, եթե ընթանար 20կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ։

4 x 60 = 240

60 + 20 = 80

240 : 80 = 3

9.   Գտի՛ր թվի նշված մասը

45-ի 1/5 մասը: 45 : 5 = 9

632-ի 1/2մասը: 632 : 2 = 316

164-ի 1/4 մասը: 164 : 4 = 41

2000-ի 1/10 մասը:2000 : 10 = 200

10. Գտի՛ր այն թիվը, որի․ 

1/5 մասը 25 է: 5 x 25 = 125

1/15 մասը 3 է: 3 x 15 = 45

1/8 մասը 7 է: 8 x 7 = 56

Մա թե մա տի կա

1 Ինքնաթիռը քանի՞ կիլոմետր կթռչի 3 ժամում, եթե նրա թռիչքի արագությունը 800կմ/ժ է։

800 x 3 = 2400km

2 Հաշվի՛ր ավտոմեքենայի և գնացքի անցած ճանապարը 4 ժամում՝ իմանալով, որ ավտոմեքենան ընթացել է 70կմ/ժ արագությամբ, իսկ գնացքը՝ 15կմ/ժ-ով ավելի արագ։

70 + 15 = 85

70 x 4 = 280

85 x 4 = 340

3 Հեծյալը 130մ/ր արագությամբ A վայրից շարժվեց դեպի  5կմ300մ հեռավորության վրա գտնվող B վայրը։ Որքա՞ն ճանապարհ նա դեռ կունենա անցնելու շարժվելուց 30ր հետո։

130 x 30 = 390m

5300m – 390m = 4010m

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 90կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 2ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

85 x 2 = 170

90 x 2 = 180

180 + 170 = 350

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 60կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 70կմ/ժ:

60 x 2 = 120

70 x 2 = 140

140 + 120 = 260

6 Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 5 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

20 x 7 = 140

140 x 5 = 700

7 Հաշվի՛ր, թե որքան ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում՝ գիտենալով, որ 1 ժամում հոսում է 240լ։

240 x 4 = 960

Տնային առաջադրանքներ

1Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի կրիան 10 րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը 12մ/ր է։

12 x 10 = 20

2 Որքա՞ն ճանապարհ անցած կլինի արբանյակը թռիչքից 15վ հետո, եթե նրա թռիչքի արագությունը 8կմ/վ է։

15 x 8 = 50

3. Ավտոմեքենան 90կմ/ժ արագությամբ  A քաղաքից մեկնեց 360կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից դուրս գալուց 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից։

90 x 3 = 270

360 – 270 = 90

4 A և B վայրերից իրար ընդառաջ միաժամանակ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 75կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ/ժ արագությամբ։ Շարժվելուց 3ժ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվի՛ր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

75 x 3 = 225

80 x 3 = 240

240 + 225 = 465

5. A վայրից հակադիր ուղղություններով միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 3ժ հետո, եթե մեքենաներից մեկի արագությունը 50կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 65կմ/ժ։

50 x 3 = 150

65 x 3 = 195

195 + 150 = 345

6 Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ՝ 1 կովի մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

20 x 7 = 140

7 Ծորակից 1ժամում հոսում է 240լ ջուր։ Քանի՞ ժամում կլցվի 2880լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծորակով։

2880 : 240 = 12ժ

Մաթեմատիկա

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

3լ450մլ= 3450մլ

42լ50մլ= 42050մլ

7լ700մլ=7700մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

2500մլ= 2l 500ml

20020մլ= 20l 20ml

4050մլ= 4l 50ml

3 Երկու անոթներում կա 1լջուր։ Անոթներից մեկում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում:          4 x 1 = 4

4 Արայի մոտ կա 50 և 20 դրամանոց ընդհանուր թվով 26 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 940դրամ է։ Արան քանի՞ 50 և քանի՞ 20 դրամանոց մետաղադրամ ունի։                   14 հատ 50                                                                                                  12 հատ 20

5 Կարենի մտապահած քառանիշ թիվը միաժամանակ պատիկ է և՛ 2-ին, և՛ 5-ին, իսկ թվանշանների գումարը 27 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։                   9990

Տնային առաջադրանքներ

1 Արտահայտի՛ր միլիլիտրով։

48լ7մլ=48007մլ

7լ77մլ=7077մլ

77լ7մլ=77007մլ

2 Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

4004մլ= 4l 4ml

3000մլ= 3l

20005մլ= 20l 5ml

3 Երկու անոթներում կա 2լ ջուր։ Անոթներից մեկում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում:           400ml 1600ml                                                                                                

4 Հայկի մոտ կա 500 և 200 դրամանոց ընդհանուր թվով 25 մետաղադրամ։ Այդ մետաղադրամների ընդհանուր գումարը 9200դրամ է։ Հայկը քանի՞ 500 և քանի՞ 200 դրամանոց մետաղադրամ ունի։                                                                                                          14 հատ 500                                                                                                          11 հատ 200                                                                                                

5 Բացահայտի՛ր օրինաչափությունը և շարունակի՛ր։

20, 22, 26, 32, 40, 50

80, 78, 74, 68, 60, 50